Dyżury i składki rok 2014

Zapraszamy na dyżury biura naszego Oddziału, w każdy:
WTOREK o 17:30 – 19:30
ŚRODĘ o 10:00 – 12:00

Przy okazji przypominamy, także wysokość składek obowiązujących członków PTTK w 2014 roku (zgodnie z Uchwałą ZG PTTK nr 16/XVIII/2013).
– składka „N” (normalna) – 40,00 zł
– składka „U” (ulgowa) – 20,00 zł

Natomiast wpisowe wynosi:
– wpisowe „N” – 10,00 zł
– wpisowe „U” – 6,00 zł

Stawki ulgowe zgodnie z w/w ustawa dotyczą:
– opiekunów szkolnych kół PTTK
– osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
– młodzież szkolna i akademicka studiująca do ukończenia 26 roku życia- jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę, za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna)
– emeryci renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
– bezrobotni