Skład Zarządu PTTK „Lubomir”

Skład Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach

kadencja 2017 – 2021

Prezes – Mateusz Murzyn

Vice Prezes – Leszek Maślanka

Sekretarz – Michał Górnik

Skarbnik – Jan Batko

Członkowie – Piotr Sadowski, Stanisław Pikulski, Łukasz Witek

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Jan Zięba

Członkowie – Maria Dzieża, Małgorzata Rutowicz