XVII Małopolski Rajd Turystyczny Ziemi Myślenickiej im. prof. Henryka Leśniaka

REGULAMIN RAJDU

TERMIN: 24 maja 2014r.

CEL IMPREZY:
– popularyzacja piękna ziemi myślenickiej jej przyrody, zabytków
i przeszłości,
– propagowanie idei krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej,

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rajdzie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych.
Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmowane będą w dniu Rajdu przy Schronisku na Polanie Kudłacze lub telefonicznie do dnia 22.05.2014r. pod numerem telefonu: 607-030-229. Przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.
Uczestnicy winni posiadać stosowny ubiór i wyposażenie turystyczne oraz przestrzegać zasad „karty turysty” oraz ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników jak i też przez nich wyrządzone.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
– potwierdzenie zdobytych punktów GOT
– obsługę przewodnicką na trasach turystycznych

TRASY TURYSTYCZNE
Trasa 1
Wiśniowa (przystanek PKS) – Lubomir – Łysina – schr. PTTK Kudłacze. (szlak turystyczny zielony, czerwony – czas przejścia
ok. 4 godz.) – 15 punktów GOT

 

Trasa 2
Lubień (przystanek PKS skrzyżowanie) – Weszkówka – Lubomir – Łysina – schr. PTTK Kudłacze (szlak turystyczny żółty, czerwony – czas przejścia ok. 4,5 godz.) – 18 punktów GOT
Trasa 3
Pcim (przystanek PKS) – Bania – schr. PTTK Kudłacze – Łysina – Lubomir Łysina – schr. PTTK Kudłacze (szlak turystyczny czerwony – czas przejścia – ok. 4.5 godz.) – 19 punktów GOT
Trasa 4
Poręba – Kamiennik – Przełęcz Sucha – Lubomir – Łysina – schr. PTTK Kudłacze (szlak turystyczny zielony, żółty czerwony – czas przejścia 4.5 godz.) – 17 punktów GOT
Trasa 5
Pcim (przystanek PKS) – Działek – schr. Kudłacze – Łysina – Lubomir – Łysina – schr. PTTK Kudłacze (szlak turystyczny żółty, czerwony – czas przejścia 5,5 godz.) – 23 punktów GOT

KONKURSY
– konkurs turystyczno-krajoznawczy
– konkursy sprawnościowo-sportowe

PROGRAM RAJDU
Sobota dnia 24.05.2014r.
do godz. 1100  – zbiórka uczestników przy schronisku PTTK Kudłacze
w godz. 1100 – 1400 – konkursy
od godz. 1200 – ognisko turystyczne
godz. 1330 ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród
godz. 1400 – zakończenie Rajdu
godz. 1415 – powrót do Myślenic trasą: Schronisko Kudłacze – Śliwnik

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, gwarantuje pogodę (choćby i deszcz oraz inne dolegliwości) i dobry humor a Komandor Rajdu posiada prawo interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga ewentualne spory i zastrzeżenia złożone przez uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *