Ostatnie pożegnanie kol. Henryka Bidzińskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci kol. Henryka Bidzińskiego.
Przewodnika Beskidzkiego, założyciela Koła Przewodników Beskidzkich w Myślenicach, wieloletniego członka i wiceprezesa Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach.
Za zasługi na niwie Turystyki odznaczonego Medalem „Zasłużony Działacz Turystyki” oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Rodzinie oraz turystycznej braci składają najszczersze kondolencje Myśleniccy Przewodnicy oraz Zarząd Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach.
Msza pogrzebowa odbędzie się w kaplicy pogrzebowej na Polance w dniu 11.08.2023 o godzinie 14:00