Nowy skład Zarządu Oddziału

Wybrano nowych członków Zarządu Oddziału.

W dniu 8.12.2014 r. na zebraniu Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach dokooptowano dwóch nowych członków Zarządu na miejsca zmarłych kolegów: Jana Bały i Stanisława Cichonia.
Nowymi członkami Zarządu zostali koledzy: Jerzy Grabowski i Mateusz Murzyn.
Nowy Zarząd pracuje teraz w składzie:
Prezes – Jan Batko
Zastępca Prezesa – Leszek Maślanka
Skarbnik – Mateusz Murzyn
Sekretarz – Małgorzata Rutowicz

Członkowi:
– Jerzy Grabowski
– Stanisław Pikulski
– Piotr Sadowski