Szlak Brzeźnica – Kacwin

Regulamin Odznaki PTTK Oddział Lubomir

„Szlak Brzeźnica – Kacwin”

§1

Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTTK Oddziału „Lubomir” w Myślenicach „Szlak Brzeźnica – Kacwin” (zwana dalej SzB-K) jest jednostopniowa. Zostaje ustanowiona z okazji jubileuszu 90 lat zorganizowanej turystyki na ziemi myślenickiej.

§2

Celem tej odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej na Pogórzu Wielickim w Beskidach i na Spiszu.

§3

Odznakę SzB-K uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku niebieskiego prowadzącego z Brzeźnicy do Kacwina. Dopuszcza się podzielenie trasy na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę tą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, np.GOT PTTK.

§4

Do zdobycia odznaki SzB-K zalicza się wycieczki odbyte od 1 września 2022 r.

§5

Odznakę SzB-K można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

§6

Poświadczenie odbytych wycieczek dokonuje się w książeczce GOT PTTK, wypełniając ją zgodnie z regulaminem GOT PTTK. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przodowników TG PTTK, organizatorów GT PTTK (podpisy powinny być uzupełnione o nr. legitymacji ew. pieczątką). Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

§7

Po przejściu całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia wypełnioną książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach osobiście bądź przesyłając pocztą.

§8

Imiona i nazwiska zdobywców odznaki zostaną opublikowane na stronie internetowej Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach

§9

Każdy ze zdobywców ma prawo do odmowy publikacji jego imienia i nazwiska na liście zdobywców odznaki publikowanej na stronie internetowej, informując o tym osobę weryfikująca lub w każdym momencie Zarząd Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach poprzez złożenie pisma na adres PTTK Oddział Lubomir w Myślenicach, 32-400 Myślenice, Rynek 27 lub elektronicznie na adres email: pttk.myslenice@gmail.com

§10

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach

§11

Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach uchwałą z dnia 23.11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik

Przebieg szlaku :

Brzeźnica PKP – Trawna Góra (8/6) – Draboż (4/4) – Przytkowice PKP (4/6) – Kalwaria PKP Lanckorona (5/4) [21,5km, 6h 20min] BZ 10

Kalwaria PKP – Lanckorońska Góra (6/4) – Przeł. Sanguszki (7/7) – Babica Zach. (5/4) – Bieńkówka (1/3) [17,2km, 5h 30min] BZ 04

Bieńkówka – Koskowa Góra (5/3) – Groń (10/11) – Przykrzec (2/5) – Jordanów (4/7) [ 17km, 5h 30min] BZ 04

Jordanów – przyst. PKS Luboń Mały (8/6) – Luboń Wielki (10/7) – Rabka Zaryte (4/9) [ 17,4km 5h 45min] BZ 06

Rabka Zaryte – Rabka Zdrój (7/6) – Olszówka (6/6) – Poręba Wielka (4/4) – Poręba Wielka-Koninki (5/4) [16km, 5h] BZ 05

Poręba Wielka-Koninki – Schr. PTTK na Turbaczu (13/6) – Łopuszna (9/16) [16km, 5h 15min] BZ 05

Łopuszna – Harklowa BZ 05 (3/4) – Dębno (4/4) – Nowa Biała (6/6) – Trybsz (6/5) [18,2km, 5h 15min] BZ 08

Trybsz – Rzepiska (9/6) – Kopylec (3/2) – Pieskowy Wierch (1/2) – Kacwin (8/12) [20,5km, 6h 15min] BZ 08

RAZEM 143,8 km 44h 50 min punkty GOT 167/169