Zmarł Zbigrniew Twaróg – Honorowy członek Koła Przewodników

Z przykrością przyjęliśmy i informujemy nasze Koleżanki i Kolegów o śmierci Honorowego członka Koła Przewodników – Zbigniewa Twaroga.

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ 3 WRZEŚNIA O GODZ.14:00 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LIMANOWEJ.

Z opracowania kol. Zbigniewa Kreska (link)

„11 sierpnia b.r. zmarł w Krakowie w 97. roku życia Zbigniew Twaróg.

Urodził się 17 czerwca 1924 r. w Sowlinach k/Limanowej. Szkołę podstawową ukończył w Przemyślu, liceum handlowe w Nowym Sączu, studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Od 1947 r. mieszkał w Krakowie, w latach 1950-1989 r. pracował w Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji.

W latach szkolnych działał w Związku Harcerstwa Polskiego, zaś jako student w Bratniej Pomocy Studentów Akademii Handlowej, a w latach 1975-2013 w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego; za tę działalność uzyskał nagrodę „Błękitny Laur” za wybitne kreowanie wizerunku Uniwersytetu wśród wielu pokoleń absolwentów.

We wrześniu 1939 r. uciekając przed wojskami niemieckimi na wschód, odbył wędrówkę zakończoną we Lwowie: jego wspomnienia z tej eskapady p.t. Wspomnienia spisane z okazji 75 rocznicy „wycieczki – ucieczki” uzyskały w 2016 r. nagrodę Grand Prix w X edycji konkursu „Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce”.

Zainteresowania krajoznawcze i chęć społecznego działania zaprowadziły go w szeregi organizacji społecznych. Do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił w 1947 r. a od 1950 r. był członkiem PTTK. Przez całe życie był związany z Oddziałem Krakowskim PTTK. W latach 1997-1985 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, w latach 1989-1993 był także członkiem Zarządu Głównego PTTK. Był inicjatorem, organizatorem i pierwszym przewodniczącym Regionalnego Forum Oddziałów PTTK (obecnie Małopolskie Forum Oddziałów PTTK) oraz przewodniczącym Rady Fundacji Muzeów Regionalnych woj. krakowskiego.
Był założycielem i długoletnim prezesem zakładowego koła PTTK „Łączność”.

Zbigniew Twaróg przez 70 lat brał czynny udział w tak wielu przedsięwzięciach i dokonaniach m.in.  brał udział w budowie schroniska na Hali Krupowej, komitecie odbudowy schroniska na Babiej Górze, tworzeniu Muzeum Regionalnego PTTK w krakowskiej Rydlówce, współorganizatorem ogólnopolskiego spotkania członków honorowych PTTK w Dobczycach (2008), XXXIX Centralnego Zlotu Krajoznawców CZAK – Kraków 2009.

W 2008 r. został wyróżniony tytułem honorowym Zasłużonego Przewodnika PTTK. Za swą działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi Zasłużonego Działacza Turystyki, Za Zasługi dla Kultury Polskiej oraz – za pracę zawodową – Zasłużonego Pracownika Łączności, a także odznaczeniami regionalnymi: Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, za Pracę Społeczną
dla Krakowa, Złotym Krzyżem Małopolski. Nasze Towarzystwo uhonorowało go Złotą Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Zasłużonego w pracy PTTK wśród młodzieży , tytułami Zasłużonego Przewodnika i Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. W 1993 r. XIII Walny Zjazd PTTK nadał mu tytuł Członka Honorowego PTTK. Był także Członkiem Honorowym Oddziału Krakowskiego PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały, szlachetny i prawy człowiek, niestrudzony krzewiciel wiedzy o ojczystym kraju, niezapomniany Kolega i Przyjaciel.

Cześć Jego pamięci!”

Dodajmy, że również miał nieoceniony wkład w powstanie Myślenickiego Koła Przewodników, którego członkowie uhonorowali go tytułem Członka Honorowego.