Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” – etap powiatowy rozstrzygnięty

Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” jest organizowany od ponad dwudziestu pięciu lat przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję czasopisma „Poznaj swój kraj”.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 1994. Odbywa się on na etapach powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim i jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawowym celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania dla historii, walorów przyrodniczych i kulturowych własnego regionu oraz uwrażliwienie uczestników na obecne i przeszłe piękno najbliższych im okolic. Głównym zadaniem osób biorących udział w konkursie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej, w której w ciekawy sposób będą przedstawione obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wspomnienia mieszkańców lub ważne wydarzenia historyczne związane z rejonem zamieszkania uczestnika. Regulamin konkursu nie narzuca ścisłej formy dla tworzonych przez dzieci i młodzież prac. Sami uczestnicy nadają zebranym przez siebie wiadomościom odpowiednią oprawę plastyczną, która poprzez atrakcyjną warstwę wizualną zachęci do zgłębienia przekazywanych treści.

17 lutego w siedzibie PTTK w Myślenicach obradowała komisja, która oceniała prace na etapie powiatowym 28. edycji konkursu. W skład jury weszli: Jan Batko, Małgorzata Rutowicz i Dorota Kamińska. Wszyscy członkowie komisji są przewodnikami turystycznymi i członkami PTTK. Długoletnia praktyka przewodnicka pozwala im na rzetelną ocenę merytoryczną zgłoszonych do konkursu prac. W czasie obrad członkowie jury zwracali szczególną uwagę na staranność i rzetelność przedstawionych prac i podkreślali ich doskonałą oprawę plastyczną.

Wyniki konkursu na etapie powiatowym: Pierwsze miejsce zajęły ex aequo prace „W podróży przez moją Małą Ojczyznę – Sułkowice” autorstwa Emilii Kuchty, Justyny Walasik i Kariny Latoń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach – opiekun Marta Przęczek oraz „Nie można zapomnieć skąd jesteśmy – Historia Małej Ojczyzny krwią pisana”, której autorem jest Przemysław Świerszcz ze Szkoły Podstawowej w Lipniku – opiekun Teresa Bobowska. Drugie miejsce przypadło w udziale pracy „Historia kościoła w Osieczanach”, którą wykonały Gabriela Malina i Julia Jeziorska ze Szkoły Podstawowej w Osieczanach – opiekun Marzena Leszczyńska. Dwa równorzędne trzecie miejsca zajęły prace: „Symbole wiary Sułkowiczan” wykonana przez Wiktorię Piwowarską, Klaudię Rączka i Izabelę Piegzę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach – opiekun Marta Przęczek oraz „Co skrywają Myślenice?” autorstwa Anny Kubicz, Urszuli Górki i Julii Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach – opiekun Teresa Salawa-Ogórek. Nagrodą specjalną uhonorowano pracę Natalii Brody ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach pt. „W podróży przez moją Małą Ojczyznę – Sułkowice” – opiekun Marta Przęczek. Ponadto wyróżnienia otrzymały następujące prace: „Myślenicka Eleusa” autorstwa Karoliny Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach – opiekun Teresa Salawa-Ogórek; „Słowianie na ziemiach myślenickich” autorstwa Olgi Banaszek i Darii Kaczanowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach – opiekun Teresa Salawa-Ogórek; „Kościół i cmentarz pod wezwaniem św. Jakuba w Myślenicach” autorstwa Leny Ceranowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach – opiekun Teresa Salawa-Ogórek; „Myślenice moja Mała Ojczyzna” autorstwa Julii Wątor i Ewy Kaczanowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach – opiekun Teresa Salawa-Ogórek. Nagrodę za uczestnictwo w konkursie przyznano Wojciechowi Zabłockiemu ze Szkoły Podstawowej w Lipniku za pracę „Zabytki Powiatu Myślenickiego” – opiekun Teresa Bobowska.

W kategorii prac multimedialnych przyznano: dwa równorzędne pierwsze miejsca dla prezentacji Julii Hałas ze Szkoły Podstawowej nr 1 pt. „Historia Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci” – opiekun Teresa Salawa-Ogórek oraz „W świecie zawodów moich dziadków” autorstwa Mateusza Kuczaja ze Szkoły Podstawowej w Lipniku – opiekun Teresa Bobowska . Dwa równorzędne drugie miejsca dla prezentacji: Anny Domagała „Ziemia Gdowska – ślady legend i historie prawdziwe” i Katarzyny Domagała „Po sąsiedzku – powiew sztuki i historii”. Autorki obu prac są uczennicami Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach – a ich opiekunem jest Teresa Salawa-Ogórek. Trzecie miejsce dla prezentacji „Zamek Dobczycki” Wiktorii Koszut ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach – opiekun Teresa Salawa-Ogórek. Wyróżnienia otrzymali: Alina Hajderek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach za pracę „Zwyczaje i obrzędy doroczne ziemi myślenickiej – Boże Narodzenie” – opiekun Teresa Salawa-Ogórek, Jan Łabędź ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach za pracę „Biertowice – moja Mała Ojczyzna” – opiekun Marta Przęczek oraz Dominik Dróżdż ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach za pracę „Muzeum Niepodległości w Myślenicach – dawniej i dziś” – opiekun Teresa Salawa-Ogórek.

Jury konkursowe podkreśla ogromne zaangażowanie uczestników i ich opiekunów w przygotowanie prac zgłoszonych do konkursu. Przekłada się ono na bardzo interesującą zawartość merytoryczną dzieł i ich wysoki poziom artystyczny. Widoczne jest, że biorące udział w konkursie osoby włożyły wiele czasu i wysiłku, by wyśledzić wszystko, co najciekawsze w najbliższej okolicy i przedstawić to w możliwie najbardziej atrakcyjnej graficznie formie. Okazuje się, że poznawanie własnego regionu może być pasjonującą przygodą, a zagłębianie się w historię, obyczaje i piękno krajobrazu rodzinnych stron może przynieść wiele satysfakcji, co na pewno mogą przyznać laureaci 28. edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.

Wszystkim autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu.

Jurorzy