Małopolski Młodzieżowy Rajd Turystyczny im. prof. Henryka Leśniaka

REGULAMIN RAJDU

TERMIN: 26 kwietnia 2020r.

CEL IMPREZY:
– popularyzacja piękna ziemi myślenickiej jej przyrody, zabytków
i przeszłości
– propagowanie idei krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej,
– aktywny wypoczynek młodzieży

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rajdzie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych.
Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmowane będą w dniu Rajdu przy Schronisku na Polanie Kudłacze oraz telefonicznie do dnia 25.04.2020r. pod numerem telefonu: 513 76 99 49 i elektronicznie na adres pttk.myslenice@gmail.com

Przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.
Uczestnicy winni posiadać stosowny ubiór i wyposażenie turystyczne oraz przestrzegać zasad „karty turysty” oraz ubezpieczyć się we własnym zakresie (członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie w ramach opłaconej składki członkowskiej).
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników jak i też przez nich wyrządzone.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
– potwierdzenie zdobytych punktów GOT
– obsługę przewodnicką na trasach turystycznych
– organizacja konkusów i turniejów.

TRASY TURYSTYCZNE
Trasa 1
Wiśniowa (przystanek PKS) – Lubomir – Łysina – schr. PTTK Kudłacze. (szlak turystyczny zielony, czerwony – czas przejścia
ok. 4 godz.) – 15 punktów GOT
Trasa 2
Lubień (przystanek PKS skrzyżowanie) – Weszkówka – Lubomir – Łysina – schr. PTTK Kudłacze (szlak turystyczny żółty, czerwony – czas przejścia ok. 4,5 godz.) – 18 punktów GOT
Trasa 3
Pcim (przystanek PKS) – Bania – schr. PTTK Kudłacze – Łysina – Lubomir Łysina – schr. PTTK Kudłacze (szlak turystyczny czerwony – czas przejścia – ok. 4.5 godz.) – 19 punktów GOT
Trasa 4
Poręba – Kamiennik – Przełęcz Sucha – Lubomir – Łysina – schr. PTTK Kudłacze (szlak turystyczny zielony, żółty czerwony – czas przejścia 4.5 godz.) – 17 punktów GOT
Trasa 5
Pcim (przystanek PKS) – Działek – schr. Kudłacze – Łysina – Lubomir – Łysina – schr. PTTK Kudłacze (szlak turystyczny żółty, czerwony – czas przejścia 5,5 godz.) – 23 punktów GOT

KONKURSY
– konkurs turystyczno-krajoznawczy
– konkursy sprawnościowo-sportowe
– konkurs strzelecki
– marsz na orientacje

PROGRAM RAJDU
26.04.2020r.
do godz. 9:30 – zbiórka uczestników przy schronisku PTTK Kudłacze
w godz. 9:30 – 13:00 – konkursy
godzina 13:00 – Msza święta
od godz. 14:00 – ognisko turystyczne
godz. 14:30 ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród
godz. 15:00 – zakończenie Rajdu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, gwarantuje pogodę (choćby i deszcz oraz inne dolegliwości) i dobry humor a Komandor Rajdu posiada prawo interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga ewentualne spory i zastrzeżenia złożone przez uczestników.