Wyróżnienia dla Jana Stawarza – Zasłużony Przewodnik i Nauczyciel Kraju Ojczystego

Rok jubileuszu 50 lecia Koła Przewodników w Myślenicach udało się zwieńczyć w szczególny sposób, wyróżnieniami – tytułem i odznaką Zasłużonego Przewodnika oraz medalem Nauczyciela Kraju Ojczystego zostały uroczyście wręczonymi Janowi Stawarzowi. Z przed świąteczną wizytą do Jana Stawarza udała się delegacja koła przewodników na czele z Prezesem Koła oraz zarząd oddziału PTTK Lubomir. Wyróżnienia te są najwyższymi odznaczeniami nadawanymi przewodnikom i nauczycielom w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Poniżej pokrótce przytaczamy notę biograficzną odczytaną podczas uroczystego wręczenia medali Nauczyciela Kraju Ojczystego w Ministerstwie Edukacji w Warszawie.

Jan Stawarz. Urodzony w 1934 roku w Klęczanie. Wieloletni nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach – pasjonat historyk i krajoznawca regionu. Do PTTK wstąpił w 1986 r. Długoletni opiekun SKKT w macierzystej Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Organizator wycieczek dla młodzieży, szczególnie po własnym regionie. W 1985 uzyskał uprawnienia przewodnika terenowego kl. III. W 1987r. uzyskał kl. II przewodnika terenowego. W roku 1990 uzyskał uprawnienia przewodnika miejskiego po Krakowie. Posiada uprawnienia pilota wycieczek turystycznych. Bardzo aktywny w działalności szkoleniowej koła przewodników przy naszym Oddziale PTTK. W 1987 r. wybrany w skład Zarządu Koła gdzie pełnił funkcję sekretarza. Po przejściu na zasłużoną emeryturę nadal bardzo aktywny na niwie krajoznawczo-turystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przez wiele lat przy Miejskim Domu Kultury prowadził klub turystyczny dla młodzieży „TRUCHCIK”. W ramach pracy tego Klubu organizował wykłady i dyskusje na temat historii regionu, co następnie wykorzystywał w trakcie wycieczek krajoznawczych. Za pracę zawodową i społeczną na niwie krajoznawstwa otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi”, oraz odznakę tysiąclecia Polski. Warto też wspomnieć że praktycznie co roku dokąd zdrowie na to pozwalało odwiedzał wraz z pierwszą klasą z Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach cmentarz parafialny w Myślenicach opowiadając o historii miasta i osobach szczególnie zasłużonych dla Ziemi Myślenickiej pochowanych na tym cmentarzu. Z okazji jubileuszu 50-ciolecia naszego Koła Przewodników został wyróżniony tytułem „Zasłużony Przewodnik PTTK” oraz medal  i tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego”