Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału PTTK „LUBOMIR” w Myślenicach

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W związku z prowadzoną w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym kampanią sprawozdawczo-wyborczą poprzedzającą XIX Walny Zjazd PTTK. Pragniemy zawiadomić, że Zarząd Oddziału „LUBOMIR” podjął uchwałę zwołania Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału PTTK „LUBOMIR” w Myślenicach.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału odbędzie się w dniu 25 marca 2017 roku, w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach przy ul. Piłsudzkiego 20.

Początek Zjazdu: 9.30 – pierwszy termin, 10.00 – drugi termin.

Uchwałę Zarządu Oddziału, projekt Porządku obrad Zjazdu Oddziału, projekt Regulaminu obrad Zjazdu Oddziału oraz Sprawozdanie Zarządu Oddziału za kadencje 2013-2017 znajduje się na stronie internetowej Oddziału www.pttk.myslenice.pl oraz do wglądu w biurze Oddziału Rynek 27 w Myślenicach.

Poniżej znajdują się materiały na Zjazd Oddziału: (należy kliknąć na nazwę która przekieruje nas do odpowiedniego dokumentu)

Uchwała ZO

projekt Regulaminu obrad

projekt Porządku obrad

Sprawozdanie Zarządu Oddziału

Zawiadomienie