Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału PTTK Lubomir

w dniu 25-ego marca 2017 roku obradował Zjazd sprawozdawczo wyborczy Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach.

Sprawozdanie Zarządu Oddziału za kadencje 2013-2017 przedstawił Prezes Jan Batko, natomiast z Komisje Rewizyjną Oddziału przedstawił Przewodniczący komisji Bogusław Wójcik.

Sprawozdanie działalności oddziału zostało wysłuchane przez zgromadzonych po czym zostało jednogłośnie udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Podczas dyskusji nad dalszymi kierunkami działalności Oddziału przedstawiono następujące wnioski.

– Odnotowanie działań Pani Bożeny Kobiałki i zaproszenie do współpracy z Oddziałem.

– Włączenie członków oddziału do szerszej promocji działań Oddziału.

– Zabezpieczenie materiałów po Profesorze Henryku Leśniaku oraz materiałów innych przewodników PTTK Myślenice.

– Organizacja spotkań z przewodnikami i prelegentami – tak zwane „slajdowiska”.

– Nadanie imienia Schronisku na Kudłaczach.

– Kontynuowanie remontu kuchni w schronisku oraz przygotowanie zabezpieczenia ppoż. schroniska.

– Wykonanie zadaszenia dla uczestników mszy świętych przy kapliczce na Kudłaczach.

 

Podczas Zjazdu przeprowadzono także wybory do Władz Oddziału i delegata Regionalną Konferencje Oddziałów.

Skład Zarządu Oddziału po wyborze i ukonstytuowaniu wygląda następująco.

Mateusz Murzyn – Prezes Zarządu Oddziału

Leszek Maślanka – Vice Prezes Zarządu Oddziału

Michał Górnik – Sekretarz Zarządu Oddziału

Jan Batko – Skarbnik Zarządu Oddziału

Stanisław Pikulski – Członek Zarządu Oddziału

Piotr Sadowski – Członek Zarządu Oddziału

Łukasz Witek – Członek Zarządu Oddziału

 

Komisja Rewizyjna będzie w nowej kadencji obradować w składzie

Jan Zięba – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Rutowicz – członek Komisji Rewizyjnej

Maria Dzieża -Członek Komisji Rewizyjnej