Wybory u przewodników

W myślenickim Kole Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Tadeusza Prus-Wiśniowskiego 4 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na początku spotkania prezes PTTK Lubomir w Myślenicach Stanisław Cichoń wręczył odznaki 25-lecia przynależności do PTTK, które spośród przewodników odebrali: Marek Łapa, Tomasz Maślanka, Marcin Maślanka, Jan Stawarz oraz Grażyna Batko i Maria Maślanka.

Prezes koła Leszek Maślanka złożył sprawozdanie z czteroletniej pracy Zarządu, działalności koła oraz realizację wniosków, przedstawił najważniejsze problemy z jakimi borykali się przewodnicy. Większość z tych kwestii omawiano podczas obchodzonego w październiku ubiegłego roku jubileuszu 45-lecia koła.

W wyborach tajnych wybrano trzyosobowy Zarząd, który ukonstytuował się w składzie: Leszek Maślanka – prezes, Jan Batko – skarbnik, Julian Bartoszek – sekretarz oraz komisję rewizyjną w składzie: Sławomir Maślanka, Tomasz Maślanka, Tadeusz Rysak.

W dyskusji podnoszono głównie kwestie obecnych i przyszłych przepisów regulujących uprawnienia przewodnickie, postulowano o jak największą aktywność w środowisku młodzieżowym oraz podjęcie jak największych działań mających na celu uczczenie pamięci gen. Stanisława Maczka, za jego zasługi wojenne w 1939 roku na Ziemi Myślenickiej. Prezes PTTK poinformował m.in. o zjeździe, który odbędzie się 23 lutego, przybliżył plany rozbudowy schroniska na Kudłaczach.

Na zakończenie zebrani przewodnicy złożyli sobie życzenia noworoczne.

SC