Pamięć i wdzięczność na Suchej Polanie

Za swoją Ojczyznę walczyli zwyczajni, młodzi ludzie, których historia zmusiła do jednoznaczego opowiedzenia się. 72 lata po krwawych walkach w rejonie Łysiny uczczono pamięć poległych partyzantów.

Zlot rozpoczął się od uroczystego wprowadzenia na Suchą Polanę 34 pocztów sztandarowych przez Orkiestrę Dętą z Zasani pod dyrekcją Eugeniusza Sokoła. Przy ołtarzu polowym stanęły m.in. sztandary: Myślenickiego Koła Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, młodzież z Raciechowic z proporcem OP AK „Śmiały”, Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach, Nadleśnictwa w Myślenicach, jednostek OSP oraz szkół wszystkich stopni z gmin na obszarze objętym działaniami Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich AK „Murawa”. Komandorem zlotu był prezes myślenickiego oddziału PTTK „Lubomir” Jan Batko, który podczas powitania wspomniał Stacha Cichonia i Zbigniewa Łodzińskiego ps. „Niedźwiedź”, wyrażając przekonanie, że i nad tym zlotem czuwa ich duch.

 

W intencji Ojczyzny i Poległych

Mszę św. w intencji poległych Partyzantów i Ojczyzny koncelebrowali księża: Andrzej Caputa z Trzemeśni, Andrzej Klem z Suchej Beskidzkiej (główny koncelebrans), Józef Orawczak z Myślenic-Zarabia, Tadeusz Tylka z Pcimia, phm. Filip Pajestka – kapelan ZHP oraz o. Jerzy Pająk – kapelan środowisk niepodległościowych z zakonu kapucynów z Krakowa i diakon Jarosław Gawęda z Osieczan. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież szkolna z Poręby wraz z orkiestrą z Zasani. Na zakończenie wspólnej modlitwy jej uczestnicy odśpiewali hymn „Boże coś Polskę”.

Swój ślad w historii

Homilię wygłosił ks. Józef Orawczak. Przypomniał w niej miejsca bitew Zgrupowania OP „Murawa” sprzed 72 lat, gdzie za swoją Ojczyznę walczyli zwyczajni młodzi ludzie, których historia zmusiła do jednoznacznego opowiedzenia się. Wybór, którego dokonali, zdecydował o tym, że dziś żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Kaznodzieja przywoływał słowa Papieża Franciszka podczas wizyty w Polsce, mówiące o postawach młodych ludzi wówczas i obecnie, o sile marzeń, które młodzież sprzed 72 lat wcielała w życie, nawet kosztem własnego życia i o tym, jaki wpływ na rozumienie narodów i ich teraźniejszości ma zrozumienie ich historii i ducha narodowego.

– Nie ma nic piękniejszego i bardziej szlachetnego, jak zaangażowanie, pasja i energia, z jaką ci młodzi ludzie przeżywali swoje, pełne marzeń życie, służąc Ojczyźnie. Potrafili przeciwstawić się tym wszystkim, którzy mówili, że nic nie da się zmienić. Oni mieli siłę, aby to zrobić, aby tę sytuację zmienić. Oni chcieli pozostawić po sobie ślad w historii – mówił duszpasterz Ludzi Gór ks. Józef Orwaczak.

Młodzieży przybyłej na zlot podawał tych młodych ludzi sprzed 72 lat za wzór i przykład wchodzenia z zapałem i odwagą w historię. Nawet jeśli dziś patriotyzm ma inny wymiar i inne są oczekiwania młodych, to właśnie te cechy sprawiają, że i współczesne pokolenie może i powinno zostawiać swój ślad w historii. Podejmować walkę o lepszy świat, a nie rezygnować. Przywołał słowa papieża o ręczniku rzuconym przed rozpoczęciem walki i o traceniu pięknych lat swojego życia w pogoni za sprzedawcami fałszywych iluzji. O młodych ludziach pozbawionych woli i radości życia, tak jakby ono nie miało żadnej wartości. Swoją homilię ks. Orawczak zakończył podziękowaniami Bogu za tych młodych ludzi sprzed 72 lat i za liczną obecność dzisiejszej młodzieży, której przecież nikt nie zmuszał do tego, by przyszła, była, uczestniczyła w tym wyjątkowym zlocie. – Przychodzimy tu (…) bo wszyscy jesteśmy dziećmi jednej matki, której na imię Polska. I każdy z nas, na swój sposób, pragnie pozostawić ślad w historii naszego szlachetnego narodu – mówił.

Apel poległych

Po mszy odczytane zostały apele poległych. Najpierw Przemysław Ulman ze Stowarzyszenia Obrony Terytorialnej „Halniak” wymienił ważniejsze miejsca bitew stoczonych przez polskich żołnierzy i partyzantów (w tym Zgrupowania OP „Murawa”) w czasie II wojny światowej oraz największe obozy koncentracyjne, w których ginęli Polacy. Następnie Dariusz Dyląg odczytał imiennie nazwiska żołnierzy z oddziałów „Murawy” poległych podczas działań partyzanckich. Po raz pierwszy na Suchej Polanie wymieniono imiona, nazwiska i pseudonimy poległych partyzantów (40 osób).

Biało-czerwone kwiaty

Po mszy delegacje składały kwiaty – wieńce i kompozycje kwiatowe w barwach narodowych przed pomnikiem, przed którym honorową wartę zaciągnęli członkowie Grupa Rekonstrukcyjna AK Murawa w historycznych mundurach partyzanckich.

Wśród delegacji był senator Andrzej Pająk i poseł Jarosław Szlachetka oraz przedstawiciele starostwa powiatowego i urzędów gmin objętych działaniami „Murawy”. Gośćmi uroczystości była też delegacja Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niepodległość pod przewodnictwem kpt. Stanisław Szuro „Zamorski” – więźnia okresu stalinowskiego, skazanego na karę śmierci i prezes organizacji z Krakowa Małgorzata Janiec. Przybyła też Jadwiga Ostafin, córka Józefa Ostafina „Chudy”, „Miłosz”, żołnierza ZWZ-AK i WiN zamordowanego wyrokiem śmierci z 13 listopada 1947 r. Obecna też była delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK z Wieliczki

Sucha Polana zapełniła się w tym dniu mundurami – historycznymi i współczesnymi.

Młodzież z Raciechowic w mundurach partyzanckich niosła proporzec OP AK Śmiały. Przybyła reprezentacja Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej z Krakowa i harcerze krakowskiej chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego z kapelanem ks. phm. Filipem Pajestką, był szwadron 21 pułku Ułanów Nadwiślańskich z Jawornika pod dowództwem Mariusza Pustuły. Przybyła nowo utworzona przez Dariusza Dyląga Grupa Rekonstrukcji Historycznej AK „Murawa” z I Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach oraz Stowarzyszenie Obrony Terytorialnej „Halniak” pod dowództwem Pawła Lemaniaka.

W końcowej części uroczystości Złotym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju odznaczony został Marek Łatas. Dekoracji dokonał Andrzej Kruczek, prezes powiatowego koła LOK.

1050-lecie chrztu Polski

Za organizowanie Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich dziękował w swoim wystąpieniu senator Andrzej Pająk. Podkreślił szczególny charakter tegorocznego Zlotu, wiążąc go z 1050. rocznicą chrztu Polski oraz nawiązując do powstania warszawskiego i do postaw „Ingi” i „Zagończyka”, którzy po 70 latach zostali 28 sierpnia pochowani z honorami należnymi żołnierzom walczącym o niepodległą Polskę.

Część oficjalną Zlotu w sobotę zakończył koncert Orkiestry Dętej z Zasani, grającej pieśni patriotyczne i partyzanckie. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na grochówkę, kiełbaski z grilla i wspólne spędzenie czasu w wyjątkowej scenerii Suchej Polany. Poczęstunek ufundowała firma „Wędzonka” Józefa Górki.

Niedziela na Kudłaczach

W niedzielę od rana uczestnicy zlotu brali udział w konkursach i zawodach zorganizowanych przy schronisku PTTK na Kudłaczach. Brało w nich udział ponad 60 osób.

Aleksander Kamiński i Jacek Dziewoński prowadzili konkurs rzutu lotką do tarczy. Wygrał Konrad Pilch z gimnazjum w Wiśniowej przed Jakubem Rapaczem z gimnazjum w Lipniku i Julią Ingarden z gimnazjum nr 1 z Myślenic.

Dorota Kamińska i Paweł Kapała rozegrali turniej petanque. Po dogrywce zwyciężyła Emilia Hebda przed Krystianem Kowalem, Patrycją Woś i Kingą Dudą – wszyscy z gimnazjum z Wiśniowej. Andrzej Kruczek i Jerzy Krygier prowadzili strzelanie z karabinu pneumatycznego z odległości 10 m. Wśród dziewcząt zwyciężyła Karolina Ingarden przez Julią Ingarden z gimnazjum nr 1 w Myślenicach i Patrycją Woś z gimnazjum w Wiśniowej. Wśród chłopców wygrał Grzegorz Kowalik z Zespołu Szkół w Dobczycach przez Dawidem Mleczkiem z gimnazjum na Zarabiu i Dariuszem Majem z gimnazjum w Wiśniowej.

W pakowaniu śpiwora na czas zwyciężył Mariusz Dudzik z gimnazjum w Lipniku, drugie miejsce zdobyła Natalia Szymoniak z gimnazjum w Wiśniowej, a trzecie – Julia Ingarden z gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

Konkurs krajoznawczy dotyczący geografii szlaków turystycznych i historii okolicy, przeprowadził Piotr Sadowski. Zwyciężyła Patrycja Woś przed Aleksandrą Kus i Konradem Pilchem – wszyscy z gimnazjum w Wiśniowej.

Zwycięzcom, nagrody ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce w postaci książek krajoznawczych, albumów, sprzętu turystycznego i gadżetów, wręczył Jan Batko.

Organizatorami zlotu byli: PTTK oddział Lubomir, Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Myślenicach, starostwo powiatowe, burmistrzowie i wójtowie gmin Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Tokarnia, Wiśniowa, Państwowa Straż Pożarna i Nadleśnictwo w Myślenicach oraz Myślenickie Koło Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych. Patronat honorowy nad Zlotem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Kompozycje kwiatowe w barwach narodowych, które przystroiły ołtarz, przygotował Bogdan Jaśkowiec z Myślenic, a zlot zabezpieczała Malta – Służba Medyczna oddz. Myślenice oraz OSP Poręba.